TEXT HERE

Our experience guarantees that your project will be completed on time and as agreed.

APPLICATION POSSIBILITIES

Szkolenie osób przed ich przyjazdem do firmy

Odzyskujesz swój czas poświęcany na szkolenia. Dzięki aplikacji
możesz zdalnie szkolić pracowników i gości jeszcze przed ich przyjazdem do firmy.

Łatwość obsługi

Do stworzenia kursu wystarczą 3 proste kroki: 1. Wybranie odbiorców, 2. Dodanie materiału szkoleniowego, 3. Udostępnienie użytkownikom

Współdzielenie aplikacji w firmie

Utworzenie kilku niezależnych od siebie kont administratorów stwarza
możliwość korzystania z aplikacji przez kierowników różnych działów.

Elastyczność

Jeden użytkownik może być przypisany do różnych grup szkoleniowych
– ich nazewnictwo oraz liczba zależą od Twoich potrzeb.

Dostępność dla pracowników obcojęzycznych

Aplikacja dostępna jest w j. polskim, angielskim, niemieckim i
ukraińskim a może być przetłumaczona na dowolny inny język.

Możliwość modyfikacji

Xperton|BLUE nie jest zamkniętą aplikacją. Dostosowujemy
ją do wymagań klientów i rozbudowujemy o dodatkowe moduły.


Funkcje

Liczba instalacji

Ilość użytkowników

Liczba administratorów

Wersje językowe

Możliwość dodania nowych wersji językowych

Własne logo

Własny wzór certyfikatu

Bezpłatne szkolenie

Wsparcie techniczne

Dostępność aplikacji na urządzeniach mobilnych

Możliwość rozbudowy
o nowe funkcjonalności

TEST

0 

1 miesiąc

1 zakład

do 30

do 3

PL, EN, DE, UKR, 

DK, HU, SK

Podręcznik użytkownika

STANDARD

800
450

miesięcznie

1 zakład

do 900

do 10

PL, EN, DE, UKR, 

DK, HU, SK 

 

8 godzin (on-line)

BUSINESS

1300
850

miesięcznie

do 5 zakładów *

bez limitu

bez limitu

PL, EN, DE, UKR, 

DK, HU, SK 

350 zł / wersja językowa

12 godzin (stacjonarne)

 wycena Indywidualna 

PREMIUM


wycena indywidualna

do 20 zakładów

bez limitu

bez limitu

PL, EN, DE, UKR, 

DK, HU, SK 

18 godzin (stacjonarne)

BLUE

13 000
9 500

opłata jednorazowa

5 zakładów

bez limitu

bez limitu

PL, EN, DE, UKR, 

DK, HU, SK 

18 godzin (stacjonarne)


 wycena Indywidualna

TWOJE KORZYŚCI

Decydując się na aplikację Xperton|BLUE możesz odnieść wiele korzyści,
które ułatwią Ci pracę oraz pozwolą efektywniej zarządzać swoim czasem i zasobami.

Odzyskanie swojego czasu

Znasz to doskonale: przyjeżdżają pracownicy firmy zewnętrznej i trzeba ich przeszkolić. Poświęcasz na to czas swój lub swoich podwładnych. Teraz możesz sprawić, że szkolenia przejdą przed przyjazdem do firmy i zakończą je testem.

Trzymanie ręki na pulsie

Testy są odnotowywane w tabeli raportów. Możesz sprawdzić kto i z jakim wynikiem zaliczył test, mając też dostęp do udzielanych przez niego odpowiedzi.

Zaangażowanie pracowników

Dając odpowiednie uprawnienia liderom i managerom, dajesz im możliwość samodzielnego tworzenia kursów i testów oraz kontrolowania podległych im pracowników i firm zewnętrznych.

Gwarancja i pomoc techniczna

Apliakcja Xperton|BLUE jest objęta gwarancją. Po wdrożeniu aplikacji oferujemy również szkolenie, przejrzysty podręcznik użytkownika oraz wsparcie techniczne.

Dotarcie z informacjami

Każdej grupie użytkowników możesz przypisać różne pliki. To może być ulotka z podstawowymi zasadami dla gości, księga wykonawcy, oceny ryzyka lub polityka bezpieczeństwa. Mają do nich dostęp zaraz po zalogowaniu.

Precyzja działań

Każdy z użytkowników może być przypisany do różnych grup szkoleniowych. Dzięki temu możesz tworzyć kursy nawet dla bardzo wąskich grup odbiorców. 

Wsparcie w codziennej pracy

Jeżeli nie masz czasu na tworzenie kursów, oferujemy bezterminowe wsparcie naszych ekspertów. W krótkim czasie opracują gotowe kursy wraz z testami według Twoich wytycznych.